สีทาภายนอก

สีน้ำทาภายนอก เป็นสีที่ใช้สำหรับทาภายนอกผนัง อยู่ภายนอกบ้าน ในส่วนที่โดนแดด โดนฝน สีทาภายนอกจะถูกออกแบบมาให้ทนทานสภาวะอากาศต่างๆ ได้ดีกว่าการใช้สีทาภายใน ดังนั้นการเลือกประเภทของสีให้เหมาะกับงาน จะช่วยทำให้สีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวกรอง

Copyright © 2022 Bannsabai. CO.,LTD.. All Rights Reserved.